Valverin tietosuojaseloste

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien, terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen antajien tietojärjestelmän (Valveri) tietosuojaseloste on laadittu 31.3.2023.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira. Valviran ohella yhteisrekisterinpitäjinä Valverissa toimivat aluehallintovirastot, jotka vastaavat tallettamistaan ja luovuttamistaan tiedoista.

Valvira vastaa tietojärjestelmän toimivuudesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valviran ja aluehallintovirastojen lakisääteisenä tehtävänä on yhdessä ylläpitää valtakunnallista tietojärjestelmää, johon kuuluvat yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajien ja terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien rekisterit. Tietoja käsitellään lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja tilastointia varten. Tietoja käytetään viraston lakisääteisten tehtävien mukaisesti neuvontaa, ohjausta ja valvontaa koskevassa viranomaisviestinnässä. 

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.