Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden eli sote-palveluiden tuottaminen on säädetty luvan- tai ilmoituksenvaraiseksi toiminnaksi. Näin varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita ja että asiakas- ja potilasturvallisuus toteutuu.​​

Palvelujen tuottajalla, joka tuottaa yksityisiä ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tai yksityisiä terveydenhuollon palveluja, pitää olla lupa palvelujen tuottamiseen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yksityistä henkilöä, yhtiömuotoista yritystä (Oy, Ky, Ay), osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä. Itsenäisenä ammatinharjoittajana eli toiminimellä toimiminen edellyttää ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle tai hyvinvointialueelle.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto. Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty. Sote-palveluiden rekisteröiminen edellyttää y-tunnusta, joten palvelujen tuottaminen kevytyrittäjänä ei ole mahdollista. Palveluiden tuottamisen arvonlisäverottomuus edellyttää rekisteröintiä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin (Valveri). Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotuksesta saat Verohallinnon verkkosivuilta.

Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika sosiaalihuollossa on 4–5 kuukautta ja terveydenhuollossa noin yksi kuukausi.

Lupa- ja ilmoitusasiat suositellaan lähettämään Valviran sähköisen asiointipalvelun kautta.

Kun teet lupahakemuksen sähköisen asioinnin kautta, käsittelymaksu on edullisempi. Asiointipalvelu on tarkoitettu yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioille. Sähköisen asioinnin kautta voit seurata hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta. Pääset kirjautumaan palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella.

Sähköistä asiointia koskevat ohjeet ovat saatavilla sekä paperisena että videolla. Löydät nämä ohjeet tämän sivun lopusta.