Yksityisen sosiaalihuollon luvat ja ilmoitukset

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintana tuotettuja sosiaalipalveluita sekä näiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa.

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavassa toimintayksikössä pitää olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Toimintayksikön vastuuhenkilö vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottaminen on luvanvaraista, ja lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista, laitteista, tarvikkeista ja toimintatavoista.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien pitää laatia toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Uusien luvanvaraisten palvelujen tuottajien pitää laatia omavalvontasuunnitelma ennen toimintayksikön toiminnan aloittamista. Palvelujen tuottajan velvollisuus on valvoa myös alihankintana tilattua palvelua.

Usein kysyttyä sosiaalihuollon toimiluvista ja ilmoituksista

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Sähköisen asioinnin teknisissä ongelmissa: Sähköpostilla [email protected].

Jos lupahakemuksesi on jo käsiteltävänä, voit kääntyä suoraan asiaa käsittelevän esittelijän puoleen.