Yksityisen terveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Yksityisillä terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan yritysten, järjestöjen ja säätiöiden tuottamia terveydenhuollon palveluja. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ja muu terveyden- ja sairaanhoito sekä näihin rinnastettavat palvelut, kuten laboratorio- ja radiologinen toiminta, fysioterapia, työterveyshuolto, hieronta ja sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelu.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen tarvitaan lupa. Palvelujen tuottajien pitää laatia toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki tarjottavat terveydenhuollon palvelut. Palvelujen tuottaminen voidaan aloittaa vasta, kun lupa toimintaan on myönnetty. Lupa on palvelujentuottajakohtainen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä (Oy, Ky, Ay), osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä.

Kun terveydenhuollon palveluja tarjotaan, pitää tilojen ja laitteiden olla asianmukaiset. Lisäksi palvelujen tuottajalla pitää olla toiminnan edellyttämä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta.

Jos haluat tarjota yksityisen terveydenhuollon palveluja itsenäisenä ammatinharjoittajana eli toiminimellä, sinun pitää tehdä siitä ilmoitus. Oman alueesi aluehallintovirasto käsittelee itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoitusasiat.

Suosittelemme sähköistä asiointipalveluamme luvan hakemiseen ja ilmoitusten tekemiseen. Ylläpidämme yhdessä aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallista tietojärjestelmä Valveria, johon rekisteröimme yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat. 

Usein kysyttyä terveydenhuollon toimiluvista ja ilmoituksista

Tiedostot

Lainsäädäntö

Katso myös

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 244 
kello 10–11

Sähköisen asiointipalvelumme teknisissä ongelmissa:
Sähköpostilla [email protected]