Dataskyddsbeskrivning för Valveri

Denna dataskyddsbeskrivning för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster, självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården samt tillhandahållare av privata tjänster inom småbarnspedagogiken (Valveri)  har uppdaterats 31.3.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Förutom Valvira fungerar regionförvaltningsverken som gemensamma registeransvariga i Valveri och ansvarar för de uppgifter de lagrar och lämnar ut. Regionförvaltningsverken, deras verksamhetsområden och kontaktuppgifter samt uppgifter om dataskyddsärenden vid regionsförvaltningsverken finns på sidan Dataskydd på regionförvaltningensverkets webbplats. 

Valvira ansvarar för datasystemets funktion. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Valviras och de regionala förvaltningsverkens lagstadgade uppgift är att tillsammans upprätthålla ett nationellt informationssystem som omfattar register över privata producenter av social- och hälsovårdstjänster, självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården samt tillhandahållare av privata tjänster inom småbarnspedagogiken. Uppgifterna behandlas för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden samt för tillsyn över och statistik om verksamheten. Uppgifterna används i enlighet med verkets lagstadgade uppgifter för myndighetskommunikation som gäller rådgivning, handledning och tillsyn. 

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Kontakta oss

  • Kontaktpart för behandlingen av dina personuppgifter i Valvira
    Valviras informationsadministrationsgruppen
  • Valviras dataskyddsombud
  • Regionförvaltningsverkets dataskyddsombud
  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
    personuppgiftsansvarig
    0295 209 111 (växel)