Hoiva-avustajien määrää mahdollista lisätä, mutta ensisijaista on edelleen palvelutarpeen mukainen henkilöstömäärä ja monipuolinen henkilöstörakenne

31.3.2023 11:10

Hoiva-avustajien määrää voidaan hoivakodeissa lisätä, kun vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus nousee huhtikuun alusta. Välittömään asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön vähimmäismitoitus on 1.4.2023 alkaen 0,65 työntekijää asiakasta kohden, jolloin uusi viitteellinen hoiva-avustajien määrä voi valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan olla noin kaksi työntekijää kymmentä asiakasta kohden. Yhdessä työvuorossa voi työskennellä yksi hoiva-avustaja kahta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä kohden. 

Valvontaviranomaiset korostavat, että hoiva-avustajien määrä on suuntaa antava. 

”Hoiva-avustajien määrän arvioinnissa ensisijaista on asiakkaiden palvelutarpeet”, painottaa ylitarkastaja Anna Sihvola.

Hoiva-avustajien määrään vaikuttavat myös muun muassa hoivakodin koko, muun henkilöstön määrä ja toimitilat.

Henkilöstömitoituksen nousu ei myöskään saa tarkoittaa pelkästään hoiva-avustajien määrän lisäämistä. 

”Tärkeämpää on henkilöstörakenteen ja osaamisen monipuolistaminen esimerkiksi geronomeilla, fysioterapeuteilla tai toimintaterapeuteilla”, Sihvola korostaa.

Hoiva-avustajien rooli avustavissa tehtävissä on tärkeä 

Päävastuu iäkkään asiakkaan hoidosta ja huolenpidosta on aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Hoiva-avustajan tehtävät painottuvat avustaviin tehtäviin, jolloin ammattihenkilöillä on mahdollisuus käyttää työaikansa heidän koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Hoiva-avustajat voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Välittömässä asiakastyössä he voivat avustaa asiakkaita esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa, ulkoilussa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joten valvontaviranomaiset eivät voi häntä ammattihenkilönä valvoa.

Hyvinvointialueilla on ensisijainen velvollisuus valvoa 

Henkilöstömitoituksen riittävyyden ja henkilöstörakenteen asianmukaisuuden valvonta on ensisijaisesti hyvinvointialueiden ja työnantajan vastuulla. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja rakenteen on vastattava kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa hoivakodin asiakkaiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta.

Valvontaviranomaiset korostavat palveluntuottajan vastuuta siitä, että henkilöstörakenne on asianmukainen asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden. Palveluntuottajan on omavalvonnan keinon huolehdittava, että hoiva-avustajilla on asianmukainen koulutus ja tarvittava osaaminen työtehtäviin. Palveluntuottaja arvioi myös työsuhteessa olevan hoiva-avustajaopiskelijan osaamisen riittävyyden välittömään asiakastyöhön. 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Anssi Tulkki, Valvira, 0295 209 347
Ylitarkastaja Mervi Lukkarinen, Valvira, 0295 209 341
Ylitarkastaja Anna Sihvola, Valvira, 0295 209 389 (3.4.2023 alkaen)
Ylitarkastaja Mari Metsävainio, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 800
Ylitarkastaja Merja Isoaho, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 047

Kuntainfo: Uusi suositus hoiva-avustajista tukee palveluntuottajia asiakaslähtöisten palvelujen toteuttamisessa (stm.fi)

Vanhuksia hoitavan henkilöstön määrää, rakennetta ja osaamista valvotaan monin keinoin (valvira.fi)