Tupakkalain mukaisten myyntilupien ja -ilmoitusten rekisterin tietosuojaseloste

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisterin (Turre) tietosuojaseloste on päivitetty 14.5.2024.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira. 

Kunnat ovat Valviran kanssa yhteisrekisterinpitäjiä. Kunta vastaa tietojen kirjaamisesta rekisteriin ja niiden oikeellisuudesta. Valvira vastaa rekisterin tietojärjestelmän toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, tietojen käytettävyydestä, eheydestä, säilyttämisestä ja tuhoamisesta sekä muista tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän velvoitteista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valviran ja kuntien tehtävänä on pitää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden lupa-asioiden ja tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyä, valvontaa ja tilastointia varten rekisteriä elinkeinonharjoittajista, joille on myönnetty vähittäismyyntilupa tai jotka ovat hakeneet tällaista lupaa tai jotka ovat tehneet tukkumyynti-ilmoituksen.

Kunnan viranhaltijat käsittelevät tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemuksia ja tekevät niitä koskevia lupapäätöksiä sekä käsittelevät tukkumyynti-ilmoituksia.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.