Ammattioikeushakemuksen liitteiden laillistaminen Apostille tai Grand Legalisation -menettelyllä

EU- tai ETA-alueen ulkopuolella tutkintonsa suorittaneen henkilön on liitettävä ammattioikeushakemukseensa luotettava selvitys tutkintotodistuksen oikeellisuudesta. Tämä tarkoittaa, että tutkintotodistus (diplomi) pitää toimittaa Valviralle Apostille tai Grand Legalisation -menettelyllä vahvistettuna. Myös muita hakemuksen liitteenä vaadittavia asiakirjoja voidaan hyväksyä Apostille tai Grand Legalisation -menettelyllä vahvistettuna.

Asiakirjojen laillistaminen tapahtuu Apostille tai Grand Legalisation -menettelyllä. Laillistaminen tapahtuu aina siinä maassa, jossa asiakirja on annettu. Menettelyllä todistetaan, että asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on asiakirjassa mainittu asema ja että hänellä on siinä ominaisuudessaan ollut asiakirjan antamishetkellä laillinen oikeus antaa kyseinen asiakirja.

Apostille tai Grand Legalisation -menettely voi vahvistaa tutkintotodistuksen allekirjoittaneen henkilön oikeuden allekirjoittaa kyseinen asiakirja tai notaarin oikeuden antaa virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Varmistathan, että pyydät Apostille- tai Grand Legalisation –vahvistuksen oikealle henkilölle. Jos haluat laillistaa alkuperäisen tutkintotodistuksesi, pyydä Apostille tai Grand Legalisation -vahvistus tutkintotodistuksen allekirjoittaneelle henkilölle (esimerkiksi rehtori). Jos haluat laillistaa virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen, pyydä Apostille tai Grand Legalisation vahvistus notaarille.

Apostille-menettely

Asiakirjat, jotka on myönnetty maassa, joka kuuluu Haagissa 5.10.1961 tehtyyn yleissopimukseen, laillistetaan Apostille-menettelyllä. Lisätietoa Apostille-menettelystä ja listan sopimusmaista löydät englanniksi HCCH:n sivuilta.

Grand Legalisation -menettely

Asiakirjat, jotka on myönnetty maassa, joka ei kuulu Haagissa 5.10.1961 tehtyyn yleissopimukseen, laillistetaan laillistamismenettelyllä. Laillistamismenettelyssä antajamaan ulkoministeriö ensin laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi. Sen jälkeen kyseisessä maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan. Laillistuksessa asiakirjaan liitetään todistus kyseisen ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)