Ammattioikeuden rajoitustiedot

Valviran ammattioikeuden rajoitus voi liittyä 

 1. ammattioikeusasemaan. (Esimerkiksi lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä itselleen, ja opiskelija saa määrätä lääkkeitä vain kyseisessä toimipaikassa hoitamilleen potilaille.) 
 2. Valviran valvontalautakunnan ratkaisuun. (Valvontalautakunnan päätöksen tiedot rakenteistetaan eli merkitään kansallisella palvelimella julkaistujen koodistojen mukaisesti rekisterissä rajoitettavan ammattioikeuden tietoihin.) Rekisteriin merkittävät ammattioikeuden rajoitustiedot sisältävät tiedot esimerkiksi lääkkeenmääräämistä tai muuta ammatinharjoittamista koskevista rajoituksista ja niiden voimassaolosta. Ajantasaiset rajoitustiedot julkaistaan Valviran rooli- ja attribuuttipalvelussa.

Ohjelmallisesti toteutettavat rajoitukset

Potilastietojärjestelmässä ohjelmallisesti toteutettavat rajoitukset ovat aina rakenteistettuja. Ohjelmallisesti toteutettavien rajoitusten osalta on huomattava, että kaikki rajoitukset rakenteistetaan kieltomuotoon riippumatta siitä, miten tekstimuotoinen rajoitus on muotoiltu. Rakenteistetut rajoitustiedot muodostavat kokonaisuuden, jossa on rajoituksen tyyppi, varsinainen kohde sekä mahdollinen rajoituskohteen rajaus.

Esimerkkejä ohjelmallisesti toteutettavista rajoituksista:

 1. Jos esimerkiksi tietyn lääkevalmisteen määrääminen on kielletty kokonaan, varsinainen rajoitus voidaan toteuttaa ohjelmallisesti pelkästään ATC-koodiston avulla.
 2. Jos rajoitusta on rajattu esimerkiksi niin, että lääkäri saa määrätä lääkkeitä vain julkisessa terveydenhuollossa, tarvitaan ohjelmalliseen rajoittamiseen rajoituskohteen rajaus Työskentelypaikka−työskentelytapa-koodi.
 3. Jos lääkäri ei saa määrätä tiettyä valmistetta itselleen, tarvitaan ATC-koodin lisäksi lääkkeenmäärääjän henkilötunnus, joka on saatavissa esimerkiksi ammattioikeuskyselyllä.

Potilastietojärjestelmän on estettävä ohjelmallisesti toteutettujen rajoitusten vastaiset lääkemääräykset ja näytettävä virheilmoituksessa rajoitusteksti, jos ammattihenkilö yrittää määrätä lääkettä rajoituksen vastaisesti. Rajoitus toteutetaan potilastietojärjestelmässä ohjelmallisesti, jos

 • lääkkeen määrääminen on kielletty kokonaan
 • rajoitus perustuu ATC-koodiin
 • rajoitus perustuu huumausainetietoon tai PKV-luokitukseen
 • rajoitus koskee itselle lääkkeen määräämistä (potilastietojärjestelmän käyttäjä/määräyksen kohde tunnistetaan)
 • rajoitus koskee lääkkeen määräämistä alaikäiselle (lääkemääräyksen saajan ikä tunnetaan)
 • ammatinharjoittamista on rajoitettu toimipaikkatyypin perusteella
 • rajoitus koskee alkoholivalmisteita
 • rajoitus koskee pro auctore -lääkemääräystä (sähköisellä lääkemääräyksellä ei saa määrätä pro auctore -lääkemääräyksiä).

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected] 
(tekniset kyselyt)

Sähköpostilla [email protected] 
(sisältökysymykset)

Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
kello 9–11