Valmistajien, tukkumyyjien ja maahantuojien raportointi

Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistajat, tukkumyyjät ja maahantuojat ovat velvollisia raportoimaan Valviraan valmistamansa, myymänsä ja/tai maahantuomansa alkoholimäärät sekä rekisteröimään tuotteet Valviran tuoterekisteriin ennen niiden luovutusta markkinoille. 

Raportointivelvollisuus koskee myös sellaista luvanhaltijaa, joka ei ole vielä aloittanut toimintaansa. Kaikki Valviran luvanhaltijoiden toimintaan liittyvät tiedot raportoidaan alkoholielinkeinorekisterin sähköisessä asioinnissa.

Tee raportti tai tuoteilmoitus alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa.

Raportointitietoja käytetään Valvirassa ja aluehallintovirastoissa valmistajien, tukkumyyjien ja anniskelu- ja vähittäismyyjien valvonnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muodostaa Valviran koostamista tiedoista valtakunnalliset alkoholitilastot.