Ammattioikeustiedot tietojärjestelmille – Valviran rooli- ja attribuuttitietopalvelu

Tällä rooli- ja attribuuttitietopalvelun sivulla ja alasivuilla annetaan tietoa, miten Valviran sosiaali- ja ammattihenkilörekisterin tietoja käsitellään vaatimusten mukaisesti hyväksytyissä Kanta-järjestelmissä.

Valvira valvoo Suomessa säänneltyjä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia. Ammattioikeudet rekisteröidään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Ammattioikeus voi olla laillistettu oikeus toimia ammatissa (esimerkiksi laillistettu lääkäri) tai rekisteröity oikeus käyttää ammattinimikettä (esimerkiksi nimikesuojattu lähihoitaja). Lisäksi on olemassa erilaisia määräaikaisia ammattioikeuksia (esimerkiksi farmasian opiskelija tai muut rajoitetut ammattioikeudet), joissa toimitaan johdon ja valvonnan alaisena. Lisätietoja ammattioikeuksista saat Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet -sivultamme.

Valviran ammattioikeus- ja koulutuskoodistot voivat muuttua ja ajantasaiset koodistot julkaistaan aina sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella koodistopalvelimella. Koodistopäivityksistä ei erikseen ilmoiteta, joten hyödynnäthän ylläpitopäivityksissä suoraan koodistopalvelimen tietoja.

Ammattihenkilörekisteritiedot voivat muuttua rekisteröinnin jälkeen, joten

Tietojen luovuttamisen tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa toimitaan voimassa olevilla ammattioikeustiedoilla ja että ajantasaisia tietoja voidaan käyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmissä. Katso lisätietoja Ammattihenkilörekistereihin liittyvät koodistot ja muu tietosisältö -sivultamme.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected] 
(tekniset kyselyt)

Sähköpostilla [email protected] 
(sisältökysymykset)

Soittamalla 0295 209 550
(ammattioikeusryhmä)
kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)