Uppgifter om yrkesrättigheter till informationssystem – Valviras roll- och attributdatatjänst

På denna webbplats och undersidorna för roll- och attributdatatjänsten ges information om hur uppgifterna i Valviras register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behandlas i godkända Kanta-system i enlighet med kraven.

Valvira utövar tillsyn över de i Finland reglerade yrkesrättigheterna inom social- och hälsovården. Yrkesrättigheter registreras i centralregistret över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Yrkesrätten kan vara en legitimerad rätt att utöva yrket (t.ex. legitimerad läkare) eller registrerad rätt att använda yrkestiteln (t.ex. närvårdare med skyddad yrkesbeteckning). Dessutom finns det olika typer av tidsbegränsade yrkesrättigheter (t.ex. farmacie studerande eller andra begränsade yrkesrättigheter) där yrket utövas under ledning och tillsyn. Mer information om yrkesrättigheter finns på vår webbplats Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården.

Valviras kodsystem som används för yrkesrättigheter och utbildning kan ändras och de aktuella kodsystemen publiceras alltid på social- och hälsovårdens riksomfattande server för kodsystem. Uppdateringar av kodsystemet meddelas inte separat och därför ska du utnyttja uppgifterna på servern för kodsystem direkt då du genomför underhållsuppdateringar.

Uppgifterna i registret över yrkespersoner kan ändras efter registreringen, så

Syftet med att lämna ut uppgifter är att yrken inom social- och hälsovården ska utövas i enlighet med gällande uppgifter om yrkesrättigheter och att aktuella uppgifter kan användas i kund- och patientdatasystem. Mer information finns på vår webbplats Kodsystem och annat datainnehåll i registren över yrkesutbildade personer.

Kontakta oss

Per e-post [email protected] 
(tekniska förfrågningar)

Per e-post [email protected] 
(innehållsfrågor)

Telefon 0295 209 550
(yrkesrättighetsenheten)
kl. 10–11 (inte onsdagar)