Karriärberättelser från Valvira

För oss cirka 200 anställda vid Valvira är det väldigt viktigt att vårt arbete är meningsfullt – vi jobbar för att förbättra medborgarnas hälsa och välbefinnande. Majoriteten av vår personal arbetar som överinspektörer eller jurister inom social- och hälsovården, miljöhälsovården samt inom tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. Utöver överinspektörer och jurister arbetar planerare, inspektörer, överläkare, assistenter, gruppchefer och projektarbetare i motsvarande uppgifter. Hos oss arbetar dessutom även bland annat kommunikationsexperter, förvaltningsassistenter, registratorer, systemexperter samt personal- och ekonomiexperter.

Cirka 80 procent av vår personal utgörs av högutbildade personer, och den vanligaste examen är juris magister. Utöver jurister jobbar hos oss bland annat förvaltnings-, samhälls-, hälso- och naturvetare, läkare, ingenjörer, sjukvårdare, socionomer, tradenomer och merkonomer. Vid Valvira har vi dessutom årligen praktikanter från över 20 olika områden och många av dem arbetar också hos oss i framtiden.

Även om många av våra tjänstemän redan har en stark karriär i expertuppgifter inom sitt eget område, finns det hos oss också personer som är i början av sina expertkarriärer. Åldersfördelningen är väldigt jämn: procentuellt är de flesta i åldersklassen 55–64, cirka 30 procent av personalen, men andelen personer under 34 år är över 20 procent av personalen.   

Ta del av Valviras personal och deras uppgifter med hjälp av videorna nedan.