Prissättning av alkoholdrycker och prisinformation

I alkohollagen har ingen övre eller nedre gräns fastställts för prissättningen av alkoholdrycker, men det är förbjudet att ge mängdrabatt.

Två eller flera alkoholdrycksförpackningar eller dryckesportioner får inte erbjudas med mängdrabatt, dvs. till ett nedsatt totalpris, så att priset per enhet för samma artiklar är dyrare om de köps separat. Alkoholdrycken får inte vara dyrare om den köps enskilt än vad dess pris är i samma storlek i ett flerpack. Bestämmelsen gäller inte situationer där samma alkoholdryck säljs i enskilda förpackningar av olika storlek.

Annonsering om rabattpriser

I detaljhandeln får kortvariga, under två månader långa rabattpriser för alkoholdrycker enligt lagen endast annonseras inne i detaljhandelsstället. Om en alkoholdryck säljs till rabattpris, kan priset annonseras utanför detaljhandelsstället endast i det fall att erbjudandepriset gäller oavbrutet i minst två månader under försäljningsställets hela öppettid. För att det inte ska uppstå oklarheter kring giltighetstiden för det pris på en alkoholdryck som nämns i en annons är det bra att ange giltighetstiden för priset i marknadsföringen.

Rabattpriser på alkoholdrycker som är i kraft mindre än två månader får inte sättas så att de syns utåt från detaljhandelsstället. Det är inte heller tillåtet att informera om dem till exempel i tidningar, på detaljhandelsställets webbplats, på Facebook-sidor eller i kommunikationen med stamkunder.

Serveringsställen kan utannonsera kortvariga dryckeserbjudanden för svaga alkoholdrycker också utanför serveringsstället, exempelvis i fönstret, på dörren eller i reklam i omedelbar närhet av stället (till exempel ett A-stand). Likaså kan serveringsställena annonsera om ovan nämnda erbjudanden också på sin webbplats eller i tidningar. Serveringsställena kan annonsera om rabattpriser för starka alkoholdrycker endast inomhus på serveringsstället. Rabattpriser för starka alkoholdrycker får inte publiceras till exempel på webbplatser, i sociala medier, i restaurangens fönster eller i en tidning.

Vanliga frågor om prissättningen av alkoholdrycker