Produktövervakning

Valvira övervakar på riksnivå efterlevnaden av bestämmelserna om beståndsdelar, utsläpp, brandsäkerhet samt kvalitet och tekniska egenskaper i fråga om vissa produkter som avses i tobakslagen.