Anvisningar för den elektroniska ärendehanteringen gällande yrkesrättigheter

Med hjälp av Valviras elektroniska ärendehantering (e-tjänsten) kan du göra flera ansökningar om yrkesrättigheter samt beställa intyg över yrkesrättigheter. Vi rekommenderar användning av e-tjänsten, när det är möjligt, särskilt för yrkesrättigheter inom social- och hälsovården som ansöks på basis av en inhemsk examen.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

E-tjänsten är tillgänglig för sökande som har avlagt sin examen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vid ett finländskt universitet eller en finländsk yrkeshögskola och vars examensuppgifter har antecknats i högskolornas riksomfattande studieinformationstjänst VIRTA. E-tjänsten är också tillgänglig för sökande som har avlagt sin examen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vid en finländsk yrkesläroanstalt och vars examensuppgifter har antecknats i den riksomfattande studieinfotjänsten KOSKI. Via e-tjänsten kan du också beställa ett EU-intyg (Certificate of Current Professional Status) eller ett registerutdrag. 

I detta skede gäller e-tjänsten inte för yrkesrättigheter för yrkesbeteckningar som börjar med förleden sjukhus. E-tjänsten används inte heller för ansökningar om begränsad förskrivningsrätt. Dessutom kan e-tjänsten inte användas om det är fråga om en äldre examen som inte syns i e-tjänsten. 

Yrkesutbildade personer inom socialvården

Yrkesrättigheter inom socialvården kan oftast ansökas via e-tjänsten. Vi rekommenderar en elektronisk ansökan särskilt för socialarbetare, socionomer, geronomer, rehabiliteringshandledare och närvårdare med en inhemsk examen. De som utbildats i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska dock skicka ansökan om yrkesrättigheter jämte bilagor per post. Via e-tjänsten kan du också beställa ett EU-intyg (Certificate of Current Professional Status) eller ett registerutdrag.

Närvårdare

För närvårdare som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovården rekommenderar vi elektronisk ärendehantering. För närvårdare är det bra att samtidigt göra ansökan både till Terhikki- och Suosikki-registren. Om en närvårdarexamen inte syns i e-tjänsten, är det bra att använda en ansökningsblankett och skicka den till Valvira som bilaga per e-post. 

Tekniska anvisningar

Vid elektronisk ärendehantering rekommenderar vi att du använder en dator med uppdaterade webbläsare, exempelvis Mozilla Firefox eller Google Chrome.

I tjänsten etablerar du ett eget ärendekonto som du vid behov kan logga in på senare. Du måste aktivera kontot genom att logga in via en länk som skickas till din e-postadress.

Efter att ha fyllt i ditt kontaktspråk och dina kontaktuppgifter i tjänsten kan du lämna in en ansökan. Du får en bekräftelse på att du skickat ansökan till den e-postadress som du uppgett.

Kontot raderas automatiskt om du inte har använt det på två år. Raderandet av ett ärendekonto påverkar inte uppgifterna i registren, till exempel registeruppgifterna om yrkesrättigheter. Innan kontot raderas skickas ett automatiskt meddelande till dig. Du kan då fortsätta att använda kontot genom att logga in på det.

Om du till exempel har beslut eller registreringsintyg på ditt ärendekonto bör du ta dem tillvara innan kontot raderas. Du vid behov skapa ett nytt ärendekonto senare.