Hoppa till innehåll

Valvira

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Vi övervakar att verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen och miljöhälsovården fungerar tillbörligt. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och styr regionförvaltningsverken.

Åldringen och en annan person med händer tillsammans.

På vilka grunder kan självbestämmande­rätten för en klient inom socialvården begränsas?

Före de begränsande åtgärderna ska klientens åsikt och önskemål utredas. Om klienten är oförmögen att själv besluta om sina angelägenheter, hörs klientens lagliga företrädare för att utreda klientens åsikt.
Förångning av elektroniska cigaretter.

Vad händer inom tillsynen av tobaks- och nikotinindustrin 2024?

Målet med tobakslagen är att högst fem procent av befolkningen använder tobaks- eller nikotinprodukter 2030. Den gradvisa skärpningen av lagstiftningen har lett till positiva resultat som visat att rökningen av tobak har minskat. Nya utmaningar återstår dock att lösa.
Stetoskop ligger på datamaskinen.

Prenumerera på Effektiv egenkontroll -meddelandet

Du får regelbundet aktuellt information till din e-post.