Hoppa till innehåll

Valvira

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Vi övervakar att verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen och miljöhälsovården fungerar tillbörligt. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och styr regionförvaltningsverken.

Man simmar.

Förebyggande av hälsorisker med hjälp av hälsoskyddets tillsynsuppgifter

De tillsynsuppgifter som fås från miljö- och hälsoskyddets centraliserade system för verksamhetsstyrning och datahantering Vati fungerar som hjälp vid styrningen av tillsynen. Målet är att genom styrning rikta tillsynen mot riskfyllda tillsynsobjekt.

Ny lag förbättrar klienternas och patienternas rättsskydd

Den viktigaste förändringen som lagen medför är att ansvaret för att ordna verksamheten helt och hållet överförs på den offentliga social- och hälsovården. Ett centralt mål för lagen är att förbättra oberoendet och opartiskheten i patient- och socialombudens verksamhet.
Stetoskop ligger på datamaskinen.

Prenumerera på Effektiv egenkontroll -meddelandet

Du får regelbundet aktuellt information till din e-post.