Kuvakollaasi Valvirasta, jossa on vesihana, viinilaseja, vauvan käsi ja sairaanhoitaja.

Valvira

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Vi övervakar att verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen och miljöhälsovården fungerar tillbörligt. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och styr regionförvaltningsverken.