Bedömning av utbildningen Solution Focused Therapy

Valvira behandlar för närvarande rätten att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut för dem som genomgått en psykoterapeututbildning som ordnats i ett samarbete mellan UWE Bristol i Storbritannien och Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy i Finland. Behandlingen av ansökningar om yrkesrättigheter för dem som genomgått den ifrågavarande utbildningen Solution Focused Therapy pågår.

Vanliga frågor om bedömning av utbildningen Solution Focused Therapy