Dataskyddsbeskrivning för Vati

Denna dataskyddsbeskrivning för Registret över det centraliserade verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet (Vati) har uppdaterats 25.7.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i verkställandet av den lagstadgade tillsynen och styrningen av miljö- och hälsoskyddet.