Anmälningsskyldighet enligt hälsoskyddslagen

En verksamhetsidkare ska göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om anläggande eller införande av sådan verksamhet som kan medföra sanitära olägenheter för kunder eller boende. En skriftlig anmälan ska också göras om det sker väsentliga ändringar i verksamheten och om verksamheten upphör. Anmälan behöver inte göras, om verksamheten kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Anmälningsskyldigheten gäller följande verksamhetsställen och verksamheter:

 • lokaler som är avsedda för inkvarteringsverksamhet
 • för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, friluftsbad och badstrand
 • daghem och plats för anordnande av verksamhet som hänför sig till barns och ungas sammankomster samt läroanstalter som ordnar förskoleundervisning eller grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning, grundläggande konstundervisning eller fritt bildningsarbete eller plats för ordnande av undervisning
 • verksamhetsenheter som ger fortlöpande vård inom socialvården
 • solarietjänster, verksamhet med ingrepp i huden (till exempel en tatueringsstudio) och skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien
 • andra lokaler och inrättningar än sådana som avses i 1–5 punkten samt sådan verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet

 • anläggningar som levererar hushållsvatten

 • annat uttag och annan användning av hushållsvatten

 • verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården (anmälan ska göras för övervakningen av riskhanteringen för vatteninstallationer)

  • sjukhus
  • hälsovårdscentraler med vårdavdelning​​​​​