Rapportering för tillverkare, partiförsäljare och importörer

Alla som idkar tillverkning, partiförsäljning eller import av alkoholdrycker och sprit är skyldiga att till Valvira rapportera de alkoholmängder som tillverkats, sålts och/eller importerats samt att registrera produkterna i Valviras produktregister innan de släpps ut på marknaden.

Rapporteringsskyldigheten gäller även sådana innehavare av tillstånd som ännu inte har inlett sin verksamhet. Rapportering kommer att göras i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

Göra en rapport eller produktanmälan i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

Valvira och regionförvaltningsverken använder rapporteringsuppgifterna i tillsynen av partiförsäljarna och dem som idkar försäljning inom servering och detaljhandel. Institutet för hälsa och välfärd THL utarbetar riksomfattande alkoholstatistik utifrån de uppgifter som Valvira har sammanställt.