Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården

Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrken inom social- och hälsovården för yrkesutbildade personer som utbildats både i Finland och utomlands.