Aborter och reproduktiv hälsa

Valvira beviljar tillstånd till avbrytande av havandeskap, steriliseringar och assisterad befruktning. Valvira för också ett donationsregister (Luoteri) i anslutning till assisterad befruktning.

Lagen om avbrytande av havandeskap förnyades den 1.9.2023.

Aborter

En person kan ansöka om abort vid sin egen hälsostation eller motsvarande hälso- och sjukvårdsenhet. I vissa särskilda fall krävs Valviras tillstånd för avbrytande av havandeskap. Då skickar hälso- och sjukvårdsenheten en ansökan till Valvira på begäran av personen i fråga. Mer information om hur du ansöker om tillstånd till avbrytande av havandeskap hittar du på vår sida Abort.

Sterilisering

En person kan ansöka om sterilisering på sin egen hälsostation, vid motsvarande hälso- och sjukvårdsenhet eller hos en specialistläkare. I vissa särskilda fall kräver sterilisering Valviras tillstånd. Då skickar hälso- och sjukvårdsenheten en ansökan till Valvira på begäran av personen i fråga. Mer information om hur du ansöker om tillstånd till sterilisering hittar du på vår sida Sterilisering.

Assisterad befruktning

På ansökan beviljar Valvira hälso- och sjukvårdsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal tillstånd för lagring av könsceller och embryon samt för assisterad befruktning. Dessutom för Valvira ett register (Luoteri) över donatorer vars celler har använts vid assisterad befruktning. Läs mer om ansökan om tillstånd för assisterad befruktning och Luoteri-registret på vår sida Assisterad befruktning.