Alkoholpreparat

Med alkoholpreparat avses alkoholhaltiga ämnen som varken är alkoholdrycker eller sprit och som kan vara denaturerade. Alkoholpreparat får inte tillverkas, importeras eller säljas i förtäringssyfte.

Lindrigt denaturerat alkoholpreparat

Lindrigt denaturerade alkoholpreparat får säljas till konsumenter endast för tvätt, rengöring och annat tekniskt bruk. De får alltså inte tillverkas, importeras eller säljas för förtäringsändamål. Om det finns grundad anledning att anta att ett lindrigt denaturerat alkoholpreparat säljs i berusningssyfte, kan Valvira ställa ytterligare krav på denatureringen.

Alkoholpreparat som används som livsmedel eller kosttillskott

Huvudregeln är att alkoholpreparat inte får tillverkas, importeras eller säljas i förtäringssyfte. Regeln gäller dock inte alkoholpreparat som används som livsmedel eller kosttillskott. Importören, tillverkaren eller försäljaren av ett sådant alkoholpreparat får inte presentera eller främja användningen av preparatet i berusningssyfte.

Alkoholhaltiga preparat, såsom glass och choklad

Fasta alkoholpreparat som innehåller högst 2,8 viktprocent etylalkohol, såsom chokladkonfektyrer eller glass, får säljas fritt. Detaljhandel med och servering och marknadsföring av starkare produkter omfattas av alkohollagens bestämmelser om alkoholdrycker, såsom åldersgränser.

Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol förutsätter tillstånd, och detaljhandel med alkoholdrycker som innehåller mer än 5,5 volymprocent alkohol omfattas av alkoholbolagets ensamrätt. Vid tillämpningen av alkohollagen betraktas som preparatets alkoholhalt i volymprocent dess alkoholhalt i viktprocent.

Anvisningar för försäljning och placering av alkoholpreparat som kräver detaljhandelstillstånd finns i detaljhandelsanvisningen som finns i slutet av denna sida.