Tillverkning av handdesinfektionsmedel

Handdesinfektionsmedel är biocidprodukter vars tillverkning i huvudsak övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). På den här sidan finns information om sådant som lyder under till Valviras behörighet och som den som tillverkar handdesinfektionsmedel ska beakta med stöd av livsmedelslagen och alkohollagen.

Tillverkning av handdesinfektionsmedel för konsumentbruk

Etanolhalten i handdesinfektionsmedel som säljs för konsumentbruk får inte överstiga 80 volymprocent. Etanolen i produkten ska vara lindrigt denaturerad. Mer information om denaturering av etanol finns på vår sida Denaturering av sprit. Förutom denaturerad etanol måste handdesinfektionsmedel också innehålla andra ämnen, och enbart tillsats av vatten räcker inte. Vanligtvis används bland annat glycerol och olika gelbildare i preparaten.

Tillverkning av handdesinfektionsmedel för hälso- och sjukvården

Valvira kan bevilja användningstillstånd för handdesinfektionsmedel för yrkesmässig användning inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Till innehavare av sådana användningstillstånd får man sälja sådana preparat vars sammansättning avviker från preparat som är avsedda för konsumentbruk.