Hoppa till innehåll

Hälsoskydd

Valvira styr verkställandet av och tillsynen över den nationella hälsoskyddslagstiftningen. Befolkningens hälsa skyddas bland annat genom att övervaka och undersöka de hälsomässiga skadeeffekterna av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma uppehållsrum och avfall samt genom att påverka användningen av områden på ett sätt som förebygger skadliga hälsoeffekter.

Aktuellt

En åldring i rullstol och en person bredvid honom.

Känsliga befolkningsgrupper ska skyddas från överhettade utrymmen vid värmebölja

Sommarens långvariga värmeböljor kan orsaka överhettning i inomhusutrymmen och olika hälsorisker särskilt för känsliga befolkningsgrupper.
Ett barn simmar i sjön.

I vatten av god kvalitet är det ett nöje att bada – dra ditt strå till stacken

Badsträndernas vatten är vanligtvis av god kvalitet i Finland. Det är dock bra om badaren är medveten om att det är fråga om ett naturligt vatten vars kvalitet varierar och tillfälligt kan vara nedsatt. Som badgäst kan du själv påverka strandens trivsel och vattenkvalitet.
Vatten i kranen.

Byggnadens vatteninstallationer kan påverka vattenkvaliteten

Klimatförändringens framskridande ökar hälsoriskerna i anslutning till vatten.