Hoppa till innehåll

Hälsoskydd

Valvira styr verkställandet av och tillsynen över den nationella hälsoskyddslagstiftningen. Befolkningens hälsa skyddas bland annat genom att övervaka och undersöka de hälsomässiga skadeeffekterna av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma uppehållsrum och avfall samt genom att påverka användningen av områden på ett sätt som förebygger skadliga hälsoeffekter.

Aktuellt

Tillämpningsanvisning för anmälningsskyldighet enligt 13 § i hälsoskyddslagen

Bekanta dig med tillämpningsanvisningen för anmälningsskyldighet enligt 13 § i hälsoskyddslagen.
Vatten i kranen.

Byggnadens vatteninstallationer kan påverka vattenkvaliteten

Klimatförändringens framskridande ökar hälsoriskerna i anslutning till vatten.

Radon kan inte kännas – mätning är det enda sättet att utreda radonhalten i bostaden

Mätning är det enda sättet att utreda radonhalten i bostaden, eftersom radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas.