Hälsoskydd

Valvira styr verkställandet av och tillsynen över den nationella hälsoskyddslagstiftningen. Befolkningens hälsa skyddas bland annat genom att övervaka och undersöka de hälsomässiga skadeeffekterna av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma uppehållsrum och avfall samt genom att påverka användningen av områden på ett sätt som förebygger skadliga hälsoeffekter.

Aktuellt