Alkoholstatistik

Valvira publicerar varje månad två statistikuppgifter om försäljningen av alkoholdrycker:

  • Alkoholförsäljningsstatistiken innehåller produktgruppsspecifika försäljningsuppgifter angivna i liter indelade i serveringsförsäljning och detaljhandel. Uppgifterna publiceras månatligen och räknat från årets början.
  • Statistiken över distributionskanalerna innehåller försäljningsuppgifter för öl, cider, dryckesblandningar, svaga viner och starka alkoholdrycker indelat i serveringsförsäljning och detaljhandel (Alkos försäljning och annan detaljhandel separat var för sig). Uppgifterna publiceras i liter och 100-procentiga liter per månad och räknat från årets början. Försäljningen av öl, cider och dryckesblandningar indelas på produktgruppsnivå enligt dryckernas alkoholhalt.

Valviras försäljningsstatistik om alkoholdrycker och statistik om distributionskanaler inkluderar försäljning till restauranger och detaljhandeln från tillståndshavare av tillstånd för tillverkning och partiförsäljning av alkoholdrycker.

Tillståndshavarna rapporterar produktspecifika försäljningsuppgifter till Valvira månadsvis. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras på Valvira ur ett tillsynsperspektiv och sparas i alkoholnäringsregistret. Försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent och högst 80 volymprocent etylalkohol räknas in i statistiken.

Valviras alkoholstatistik publiceras på finska. Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar officiell statistik över konsumtionen av alkoholdrycker.

Vanliga frågor om alkoholstatistiken