Dataskyddsbeskrivning för Sampo

Dataskyddsbeskrivning för Sampo har utarbetats 26.7.2023. Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras lagstadgade uppgift är att föra ett register över ärenden som är och har varit föremål för behandling av en myndighet. I registret införs uppgifter om ärenden och handlingar.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.