Förbud mot marknadsföring av produkter som avses i tobakslagen

Enligt lagen är det förbjudet att marknadsföra tobak och andra produkter som omfattas av tobakslagen.

Tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitationer, elektroniska cigaretter eller nikotinvätska får inte marknadsföras. Med marknadsföring avses reklam, indirekt reklam och annat säljfrämjande samt tobakssponsring. Det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter och andra produkter som omfattas av tobakslagen i alla reklammedel. Förbudet mot marknadsföring innefattar också ett förbud att koppla produkter som omnämns i tobakslagen till försäljningen av andra produkter eller tjänster.

Marknadsföringsförbudet gäller inte

  1. marknadsföring i en sådan publikation som har tryckts och publicerats utanför EU, som inte i första hand är avsedd för EU-marknaden och vars huvudsakliga syfte inte är att marknadsföra produkter som avses i tobakslagen
  2. marknadsföring av enstaka röktillbehör som inte är nya och ska betraktas som samlarobjekt, om produkternas varumärken inte syns i marknadsföringen,
  3. produktinformation som produktens tillverkare eller importör ger till dem som deltar i försäljningen av produkten (i försäljningen deltar till exempel sådana personer som huvudsakligen utför uppgifter i anslutning till inköp av tobaksprodukter). Det bör dock observeras att produktinformation inte heller får presenteras för dessa aktörer på ett reklammässigt sätt, utan informationen som ges ska vara neutral och ändamålsenlig samt sådan att den som deltar i försäljningen får heltäckande och korrekt information om produkten och dess egenskaper.

Beaktande av marknadsföringsförbud vid framläggande

Tobaksprodukter, tobakssurrogat, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor och deras varumärken får inte hållas framlagda i detaljhandeln. Förbudet mot framläggande gäller inte sådana röktillbehör och tobaksimitationer som saknar varumärken för tobaksprodukter. Framläggandet av röktillbehör och tobaksimitationer får dock inte vara reklammässigt. Presentationen av ovan nämnda produkter är en del av den säljfrämjande verksamheten som riktas till konsumenterna, så den kan bedömas utifrån bestämmelserna om marknadsföring i tobakslagen.

Placeringen och framläggandet av produkter är reklammässig bland annat i följande fall:

  • En produkt eller en produktgrupp ställs på en egen hylla eller framhävs på något sätt så att produkterna syns bättre.
  • Produkterna har placerats i omedelbar närhet av barnprodukter eller produkter som främst intresserar personer under 18 år, såsom i omedelbar närhet av sötsaker, serietidningar o.d. (försäljningsställets storlek måste beaktas vid prövningen).
  • Priset på en enskild produkt framhävs på något sätt.
  • Namn eller andra kännetecken på produkterna visas någon annanstans än på detaljhandelsförpackningarna.
  • Anslag med reklammässiga slogans används på försäljningsstället.

Förbud mot prisgottgörelse

En näringsidkare får inte i detaljhandel för priset på tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitationer, elektroniska cigaretter eller nikotinvätska erbjuda eller betala en gottgörelse som bestäms enligt köp av nämnda produkter eller andra konsumtionsnyttigheter och tjänster. Försäljningen av de produkter som avses i tobakslagen får således inte främjas till exempel genom butikens eller restaurangens stamkundskort eller förmånsprogram så att köpet av produkterna tack vare prisgottgörelser är billigare ju flera sådana produkter eller andra konsumtionsvaror man köper.

Vanliga frågor om marknadsföring av produkter