På jobb vid Valvira

Vi är verksamma på två orter – i Helsingfors och Rovaniemi. Vårt verksamhetsställe i Helsingfors ligger invid Böle station och består av moderna och ergonomiska multifunktionella arbetsutrymmen som stöder gemenskapen. I Rovaniemi har vi moderna utrymmen i gemensam användning. Vi erbjuder flexibelt hybridarbete genom att kombinera arbete på plats med distansarbete. 

I de årliga enkäterna om arbetstillfredsställelse har vi fått bra poäng bland annat för hur väl det går att förena arbetet med privatlivet. Vi tillämpar flexibel arbetstid. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner grundat på befattningens kravnivå och nivån för personliga prestationer. Dessutom erbjuder vi motions- och kultur- eller arbetsreseförmån och lunchförmån samt möjlighet att utnyttja ett gym. Personalens välbefinnande stöds även genom heltäckande företagshälsovårdstjänster och vi använder oss av modellen för tidigt stöd. Med hjälp av olika indikatorer för välbefinnande stöder vi lösningsinriktat Valviras anställdas arbetsförmåga och arbetsmotivation, bland annat genom att se till att arbetstiderna bibehålls på en skälig nivå.

I enlighet med vår strategi satsar vi även på livslångt lärande. Utöver en omfattande introduktion stöds Valviras anställdas kompetensutveckling genom lärande på arbetsplatsen, intern rörlighet och utbildning. Alla anställda vid Valvira har möjlighet att årligen delta i olika slags utbildningar, och utöver detta kan vår personal använda en timme av sin arbetstid i veckan för studier i statens digitala lärmiljö eOppiva. Med hjälp av systemet Osaava stöder vi våra anställdas övergripande kompetens samt utvecklar våra mål- och utvecklingssamtal. 

Främjandet, utvecklingen och upprätthållandet av arbetshälsan och en god stämning på arbetet uppnås genom kontinuerligt samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Valviras kommitté för rekreation Virkku ordnar regelbundet gemensamma evenemang för personalen, avdelningarna och grupperna ordnar självständigt gemensamma träffar, och dessutom ordnar Valviras anställda självständigt olika hobbyklubbar på fritiden. Med en öppen och omtänksam arbetskultur underlättar vi vår vardag och stödjer varandras välbefinnande.