Gemenskapsboendets registrering

Med gemenskapsboende avses boende som ordnas av välfärdsområdet i en tillgänglig och trygg boendeenhet där klienten har en bostad som motsvarar hens behov och de boende erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge.   

Socialvårdstjänster får produceras av en tjänsteproducent som själv och vars tjänsteenhet är antecknad i det riksomfattande registret över privata serviceproducenter som Valvira för (Soteri). Förutsättningen för en tjänsteproducent att inleda verksamhet eller genomföra en ändring är att ett beslut har fattats om registrering av tjänsteverksamheten eller ändring av den.

Vid registrering av gemenskapsboende ska man observera att registreringen endast omfattar boendeenheten och verksamhet som främjar socialt umgänge. Övriga tjänster som produceras för klienterna, såsom stödtjänster, hemvård eller social handledning ska registreras separat. Vid ordnande av gemenskapsboende är utgångspunkten att klienterna har ett behov av tjänster.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 209
vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)