Yhteisöllisen asumisen rekisteröinti

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.   

Sosiaalipalveluja saa tuottaa palveluntuottaja, joka on ja jonka palveluyksikkö on Valviran ylläpitämässä valtakunnallisessa palveluntuottajien rekisterissä (Soteri). Palveluntuottajan toiminnan aloittamisen tai muutoksen toteuttamisen ja aloittamisen edellytyksenä on, että palvelutoiminnan rekisteröinnistä tai sen muutoksesta on tehty päätös. 

Yhteisöllistä asumista rekisteröitäessä on huomattava, että rekisteröinti käsittää ainoastaan asumisyksikön sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan rekisteröinnin. Muut asiakkaille tuotettavat palvelut, kuten kotihoito, tukipalvelut tai sosiaaliohjaus on rekisteröitävä erikseen. Yhteisöllisen asumisen järjestämisen lähtökohtana on, että asiakkailla on tarve palveluille.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 209
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)