Sähkösavukkeet, täyttösäiliöt, nikotiininesteet ja höyrystettäväksi tarkoitetut nikotiinittomat nesteet

Tupakkalaissa säädetään rajoituksia sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ominaisuuksille sekä sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden lisäaineille. Sähkösavukkeista vapautuville päästöille ei toistaiseksi ole säädetty enimmäismääriä. 

Sähkösavukkeella tarkoitetaan tuotetta, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta. Myös kyseisen tuotteen osat määritellään tupakkalain mukaan sähkösavukkeiksi. Onkin hyvä huomioida, että kaikki sellaiset tuotteet, jotka soveltuvat nikotiinipitoisen höyryn sisään hengittämiseen suukappaleen kautta, katsotaan sähkösavukkeiksi. Näin ollen esimerkiksi nikotiinittomalla nesteellä täytetty laite katsotaan sähkösavukkeeksi, jos se teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuu nikotiininesteen käyttämiseen. Kertakäyttöinen, nikotiinittomalla nesteellä täytetty laite ei täytä tupakkalaissa olevaa sähkösavukkeen määritelmää. 

Nikotiininesteellä tarkoitetaan nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa. Jos nikotiininesteellä on lääkelain mukainen lupa, kyse on lääkkeestä. Täyttösäiliöllä puolestaan tarkoitetaan nikotiininestettä sisältävää astiaa, jota voidaan käyttää sähkösavukkeen täyttämiseen. 

Höyrystettäväksi tarkoitetulla nikotiinittomalla nesteellä tarkoitetaan sähkösavukkeen avulla tai muulla vastaavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin nikotiininestettä.

Nikotiininesteen osalta lisäaineella tarkoitetaan muuta nikotiininesteeseen tai sen vähittäismyyntipakkaukseen tai myyntipäällykseen lisättyä ainetta kuin nikotiinia. Päästöillä puolestaan tarkoitetaan aineita, joita vapautuu sähkösavuketta käytettäessä.