Riittävän kielitaidon osoittaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Työnantajan velvollisuus on arvioida, että henkilöllä on riittävä kielitaito työtehtäviinsä.

Ammattikohtaisissa hakemusohjeissa kerrotaan tarkemmin, milloin kielitaito pitää osoittaa Valviralle.

Kielitaidon osoittaminen kielitutkinnolla, todistuksella tai kypsyysnäytteellä

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Kielitaito pitää osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä. Riittävän kielitaidon voit osoittaa jollain seuraavista tavoista:

  • Valtionhallinnon kielitutkinnolla tai yleisellä kielitutkinnolla (YKI). Valtionhallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta. Yleisestä kielitutkinnosta vaaditaan vähintään keskitason tutkinto (tasot 3–4) siten, että kaikki osa-alueet ovat vähintään 3 samassa kokeessa.
  • Peruskoulun päättötodistuksella. Todistuksessa pitää olla hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä.
  • Lukion päättötodistuksella tai ylioppilastutkintotodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä.
  • Todistuksella, jonka mukaan olet suorittanut lukion oppimäärän suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai toisena kielenä.
  • Todistuksella, jonka mukaan olet suorittanut ammatillisen tutkinnon suomen tai ruotsin kielellä.
  • Todistuksella, jonka mukaan olet suorittanut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa virkamiessuomen tai virkamiesruotsin opinnot.
  • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintoa varten suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä kypsyysnäytteellä.

Kielitaidon osoittaminen työnantajan lausunnolla

Kielitaidon voit osoittaa myös työnantajan antaman lausunnon perusteella. Lausunnossa pitää olla seuraavat tiedot:

  • Työpaikka ja työskentelyaika
  • Työtehtävät
  • Arvio suullisen ja kirjallisen kielen taidoista sekä puheen ja tekstin ymmärtämisestä

Lausunnonantajan pitää olla henkilö, joka on voinut arvioida kielitaitoasi käytännössä. Valvira arvioi lausunnon tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)