Valvira.fi-saavutettavuusseloste

Sivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pyrkii takaamaan Valvira.fi-sivuston saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee valvira.fi-sivustoa. 

Sivustomme saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustomme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi marraskuussa 2023. Seloste on luotu arvioinnin yhteydessä.

Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole mukana luettelossa, ota meihin yhteyttä. 

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Skaalautuvuus

Osa elementeistä ei skaalaudu siististi tai sisältö vaatii kahden suunnan vierityksen näytöllä, joka on 320 CSS-pikseliä leveä. (WCAG 1.4.10)

Linkit

Linkkejä ei ole aina merkitty ohjelmallisesti johdonmukaisesti sivustolla. (WCA 3.2.4)

Tekstivastineet

Logolinkin tekstivastineesta puuttuu osa näkyvästä tekstistä. (WCAG 2.5.3)

Joillakin kuvituskuvilla on turhaan tekstivastine. Joiltain sisältöä välittäviltä kuvilta taas puuttuu tekstivastine tai niiden sisältöä ei ole selitetty leipätekstissä. (WCAG 1.1.1)

Otsikot

Joitakin otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja toisinaan taas otsikkomerkintöjä on käytetty elementeissä, jotka eivät ole otsikoita. (WCAG 1.3.1)

Toisinaan toisilleen alisteisia otsikoita on merkitty samalla otsikkotasolla ja toisinaan taas otsikkotasojen yli on hypätty. (WCAG 1.3.1)

Elementtien ryhmittely

Joitakin visuaalisia elementtien kokonaisuuksia, esimerkiksi hakutulossivun tuloksia, ei ole merkitty kokonaisuuksiksi ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Elementtien tarkoitus

Joidenkin elementtien ohjelmallinen toteutus ei vastaa niiden visuaalista toteutusta. Tästä syystä ruudunlukijakäyttäjät saavat elementtien tarkoituksesta väärää tietoa. (WCAG 1.3.1)

Lomakkeet

Saavutettavuuspalautelomake ei anna korjausehdotuksia, jos käyttäjä täyttää tiedot virheellisesti. Lomakkeen kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti. (WCAG 3.1.2, 3.3.3)

Liitetiedostot

Tiedostoissa on saavutettavuuspuutteita, kuten esimerkiksi että kaikkea sisältöä ei pysty käyttämään ruudunlukijalla tai näppäimistöllä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.11.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Otamme palautteet vastaan ensisijaisesti palautelomakkeen kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta lähettää palautettasi palautelomakkeella, ole yhteydessä [email protected].

Valvira.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. 

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

  • Valviran yhteystiedot
    Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
    0295 209 111 (vaihde)
  • Valvontaviranomaisen yhteystiedot
    Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
    0295 016 000 (vaihde)