Yhteisöllinen asuminen ja muut palvelut samassa toimintayksikössä

Toimintayksikössä, jossa tuotetaan yhdelle asiakasryhmälle sekä yhteisöllistä asumista että ympärivuorokautista palveluasumisesta samassa rakennuskokonaisuudessa, voi henkilö toimia yhden johdon yhden johdon alaisuudessa ja olla yhteinen. Henkilöstöresurssia on myös mahdollista käyttää joustavasti. Myös asiakaspaikkoja voidaan käyttää joustavasti, jos toimitilat sen mahdollistavat. Ympärivuorokautinen palveluasuminen voidaan tuoda niihin asuntoihin, joihin se kyetään asiakasturvallisesti toteuttamaan. Toimintayksikössä on mahdollista toteuttaa asiakkaan etu huomioiden erilaisia joustavia ja monimuotoisia asumis- ja palveluratkaisuja, kuitenkin vain yhdelle asiakasryhmälle. Palveluntuottajan pitää omavalvonnallisesti huolehtia, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.  

Yhteistä henkilöstöä voidaan hyödyntää, mutta palveluntuottajan pitää pystyä osoittamaan, että henkilöstömitoitus vastaa asiakkaiden palvelujen tarvetta ja iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen lakisääteinen mitoitus toteutuu (1.4.2023 alkaen vähintään 0,65). Lisäksi yhteisöllisen asumisen asiakkaiden pitää saada heille myönnetyt palvelut.  

Sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa tuottava henkilöstö voi toteuttaa kyseistä toimintaa sekä yhteisöllisen asumisen että ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille sekä haluttaessa myös rakennuskokonaisuuteen sisältyvien tavallisten asuntojen asukkaille.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299 (sosiaalihuollon valvonta)
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–11