Strategia

Valviran toiminta-ajatus ja visio

Toiminta-ajatus

Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Visio

Vaikuttava valvonta – vastuulliset toimijat.

Strategiamme perustan muodostavat kolme painopistettä. Ne kertovat siitä, mikä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatoiminnassa on erityisen tärkeää. Ensimmäinen strateginen painopiste on, että vahvistamme vastuullista toimintaa asiakas-, potilas- ja elinympäristöturvallisuuden parantamiseksi. Tämä korostaa vision tavoin omavalvonnan merkitystä.

Toinen strateginen painopiste on, että turvaamme valvonnan yhdenmukaisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta. On tärkeää varmistaa, että viranomaisten – Valviran, aluehallintovirastojen, hyvinvointialueiden ja kuntien – lupa- ja valvontatoiminta on yhdenmukaista.

Kolmas strateginen painopiste on, että hyödynnämme tietoa vaikuttavaan valvontaan. Tämä korostaa laadukkaan ja kattavan tiedon ja sen hyödyntämisen merkitystä.

Strategiassamme on painopisteiden lisäksi neljä niin sanottua mahdollistajaa, joiden avulla luomme edellytykset painopisteiden ja niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamiselle. Nämä mahdollistajat ovat:

  • palveleva digitalisaatio
  • osallistava yhteistyö ja verkostoituminen
  • ennakoiva ja vaikuttava viestintä
  • osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Investoimme henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen, sekä digitalisaatioon. Teemme avointa ja vaikuttavaa viestintää ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

Valviran arvot

Asiantuntijuus

Asiantuntijuutemme on moniammatillista, jatkuvasti kehittyvää ja vuorovaikutteista.

Rohkeus

Uudistumme, priorisoimme rohkeasti ja olemme aloitteellisia.

Oikeudenmukaisuus

Toimintamme on luotettavaa ja yhdenvertaisuutta edistävää. Arvioimme käsiteltävät asiat monipuolisesti.