Suosikin tietosuojaseloste

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Suosikki) tietosuojaseloste on laadittu 3.5.2023.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. 

Käsittelemme henkilötietoja ammattioikeusasioiden käsittelyssä sekä ammattihenkilöiden valvonnan toteuttamiseksi sekä ammattioikeus- ja valvontatietojen hallinnoimiseksi. Lisäksi aluehallintovirastot käsittelevät rekisterin henkilötietoja toimialueillaan suorittamiensa ohjaus- ja valvontatehtävien yhteydessä.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteriin merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilölain 16 §:ssä mainitut tiedot.

Suomessa säännellyn sosiaalihuollon ammattioikeuden hakemusasiassa käsitellään hakijan yksilöinti- ja yhteystietoja, ammattioikeuden edellyttämän koulutuksen suoritustietoja ja mahdollisia muita asiaan liittyviä lisäselvityksiä esimerkiksi oppilaitoksesta, työnantajalta tai toiselta viranomaiselta.  

Rekisteriin merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilön nimi, henkilötunnus, kotiosoite, rekisteröintinumero, ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen samoin kuin oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja sen kieltäminen sekä tiedot ammatinharjoittamisoikeuden tai nimikesuojauksen perusteena olevasta koulutuksesta.

Rekisteriin merkitään myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai aluehallintoviraston sosiaalihuollon ammattihenkilölle tämän lain mukaisesti antama huomautus sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko- tai vankeusrangaistuksesta tai viraltapanosta.