Terveydensuojelulain mukaiset tutkimuslaboratoriot

Terveydensuojelulain mukaiset tutkimukset tehdään hyväksytyssä laboratoriossa. Laboratoriot hyväksyy Ruokavirasto. Ennen kuin Ruokavirasto hyväksyy laboratorion, Valvira tarkastaa, että laboratorio ja sen käyttämät menetelmät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Ruokavirasto valvoo laboratorioiden toimintaa. Jos laboratorio ei noudata lainsäädännössä asetettuja määräyksiä, Ruokavirasto voi antaa laboratoriolle määräyksiä toiminnan korjaamiseksi tai jopa peruuttaa laboratorion hyväksynnän määräajaksi.

Listan hyväksytyistä laboratorioista löydät Ruokaviraston sivuilta.