Yhteisöllisen asumisen vastuuhenkilö ja henkilöstö 

Palveluntuottajan on nimettävä toimintayksikköön vastuuhenkilö, jonka pitää johtaa toimintaa ja omavalvonnalla osaltaan varmistaa, että palvelut täyttävät niille säädetyt edellytykset. Yhteisöllisessä asumisessa on kyse sosiaalipalvelusta, joten toiminnan johtamisessa on oltava sellaista sosiaalihuollon asiantuntemusta, joka tukee asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisten ja turvallisten palvelujen järjestämistä sekä laadukkaiden palvelujen kokonaisuutta. 

Yhteisöllisessä asumisessa palvelujen järjestäjän ja palvelujen tuottajan on huolehdittava siitä, että yksikön henkilöstön määrä, koulutus ja osaaminen sekä tehtävärakenne vastaavat asiakkaiden palvelujen tarvetta ja turvaavat laadukkaat sosiaalipalvelut.  Esimerkiksi vammaispalvelujen asiakkaan kohdalla henkilöstön osaamistarpeet voivat liittyä erilaisten kommunikaatiomenetelmien hallintaan.

Tukipalvelujen henkilöstön ei tarvitse olla sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, vaan henkilöstön osaamistarpeet määräytyvät palvelun sisällön mukaan. 

Henkilöstön kielitaito

Työnantajan velvollisuutena on arvioida ja varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä, kuten lähihoitajilla sekä muilla asiakastyöhön osallistuvilla työntekijöillä, kuten esimerkiksi iäkkäiden palveluissa hoiva-avustajilla, on tehtävien edellyttämä riittävä kirjallinen ja suullinen kielitaito. Riittävää kielitaitoa arvioitaessa on huomioitava työntekijän työtehtävien edellyttämät vaatimukset, kuten kirjaaminen sekä asiakkaiden ja omaisten kanssa kommunikointi.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299 (sosiaalihuollon valvonta)
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–11