Alkoholihallinnon valvontaohjelma

Valvira ohjaa aluehallintovirastoja alkoholijuomien anniskelun, vähittäismyynnin ja markkinoinnin valvonnassa. Yksi ohjauksen työkalu on alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka Valvira laatii yhdessä aluehallintovirastojen kanssa.

Nykyinen alkoholihallinnon valvontaohjelma on laadittu vuosille 2019–2024. Valvontaohjelmakaudella viranomaiset valvovat aiempaa selkeämmin riskikohteita valvontatarpeiden perusteella. Valvonnalla ohjataan alkoholielinkeinoa vastuulliseen myyntiin, varmistetaan alkoholilain noudattaminen ja tuetaan luvanhakijoiden ja -haltijoiden omavalvonnan kehittämistä.

Valvontaohjelma pyrkii ohjaamaan, uudistamaan ja yhtenäistämään alkoholihallinnon toimintaa vastaamalla nykypäivän viranomaistoiminnan ja alkoholielinkeinon haasteisiin. Valvontaohjelmassa on määritelty alkoholihallinnon perustehtävä ja tavoitetila. Valvontaohjelmakaudelle on määritelty myös strategiset painopisteet, joilla ohjataan alueellisen alkoholihallinnon resurssien käyttöä ja selvennetään alkoholilain toimeenpanoon liittyvien eri toimijoiden rooleja ja vuorovaikutusta. Valvontaohjelmalla ohjataan myös alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin sekä markkinoinnin alueellista lupahallintoa ja valvontaa yhdenmukaiseen ratkaisukäytäntöön ja alkoholilain tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Alkoholihallinnon perustehtävä, tavoitetila ja strategiset painopisteet

Alkoholihallinnon perustehtävänä on ehkäistä alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja valvomalla alkoholiin liittyvää elinkeinotoimintaa.

Alkoholihallinnon tavoitetilana on olla yhdenmukainen, tehokas ja vaikuttava vastuullisen elinkeinon omavalvonnan tukija.

Tavoitetilaan päästään painottamalla toiminnassa seuraavia strategisia tavoitteita:

  1. Vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö
  2. Ohjaus- ja valvontatoiminnan kehittäminen
  3. Digitalisointi

Näitä kaikkia tavoitteita läpileikkaavat seuraavat tavoitteet:

  • Oikea-aikainen ja monikanavainen viestintä
  • Asiakaslähtöisyys