Palveluntuottajarekisteri Soteri

Sote-valvontalain myötä uusi valvontaviranomaisten Soteri-rekisteri muuttaa palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä.

Valmisteilla oleva uusi Soteri-rekisteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri, jonne kootaan

  • perustiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä
  • perustiedot julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä 
  • perustiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, päiväkodeista ja henkilöstöstä
  • tiedot lääkelain mukaisista rajatuista lääkevarastoista
  • palveluntuottajien ja palveluyksiköiden valvontaa koskevia seuraamustietoja.

Soterista on säädetty sote-valvontalaissa, joka tulee voimaan 1.1.2024. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti perustuu varhaiskasvatuslakiin. 

Soteri sähköistää lupa- ja rekisteröintiprosessit. Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soterin kautta. Tämä helpottaa ja tehostaa sekä palveluntuottajan että viranomaisen työtä. Sähköisen asioinnin kautta palveluntuottaja voi myös hallita omia yhteystietojaan.

Soteri kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan. Myös nykyisin toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat ovat jatkossa yksityisiä palveluntuottajia, joilta edellytetään rekisteröintiä Soteriin. Käyttöönoton jälkeen tietoja ylläpidetään vain Soterissa.