Valviran kyselyiden tietosuojaseloste

Valviran kyselyiden tietosuojaseloste on laadittu 15.5.2023.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysala lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä on säädetty laissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008). Valviran tehtäväksi on säädetty mm. useissa 
laeissa luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan valtakunnallinen ohjaus ja valvonta. Valvira 
toteuttaa näihin tehtäviinsä liittyen erilaisia kyselyjä ja kartoituksia. Kyselyvastausten perusteella voidaan laatia kyseistä toimintaa koskevia raportteja ja tilastoja. Kyselyn tarkempi tarkoitus käy ilmi kustakin kyselystä.

Valvira voi toteuttaa kyselyjä myös yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Lainsäädännössä alueellisia ohjaus ja valvontatehtäviä kuuluu myös aluehallintovirastoille. Kyselyvastauksia voidaan siten käsitellä myös aluehallintovirastoissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.

Käsiteltävät henkilötiedot 

Käsittelemme kyselyyn vastaavan henkilön tietoja. Tyypillisesti käsiteltäviä tietoja ovat esim. vastaajan nimi, virkanimike/titteli ja organisaatio sekä vastaajan yhteystiedot. Käsiteltävät tiedot voivat vaihdella kyselyittäin ja ne selviävät tarkasti kunkin kyselyn kyselylomakkeilta.