EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetuilta lääkäreiltä vaaditut kuulustelut

EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetun lääkärin on suoritettava ammattitaidon selvittämiseksi kuulustelut. Kuulusteluun voi osallistua lääkäri, joka on suorittanut vähintään kuusi kuukautta lääkäriharjoittelua/amanuenssipalvelua Suomessa ja osoittanut vaaditun kielitaidon. Harjoitteluksi hyväksytään tutkinnon hyväksymisen jälkeen suoritettu harjoittelu. Kuuden kuukauden harjoittelun pitää olla kokonaan suoritettu ennen viimeistä tenttiin ilmoittautumispäivää.

Valvira järjestää kuulustelun yhdessä Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan kanssa. Kuulustelu koostuu kolmesta erikseen suoritettavasta osasta. Kuulustelut pitää suorittaa seuraavassa järjestyksessä.

  1. Kliininen kuulustelu
    Kirjallinen kliininen kuulustelu testaa lääkärin perustietoja kliinisen lääketieteen ja terveydenhuollon aloilta. Kirjalliset kysymykset ovat potilastapausselostuksia tärkeimmiltä erikoisaloilta ja vastaavat vaatimustasoltaan suomalaista lääketieteen lisensiaatin koulutuksen loppukuulustelua.
  2. Suomalainen terveydenhuolto -kuulustelu
    Kirjallinen hallinnollinen kuulustelu testaa Suomessa tapahtuvalle ammatinharjoittamiselle tärkeitä ja keskeisiä tietoja, kuten sosiaali- ja terveysturvaa, lainsäädäntöä, terveydenhuollon järjestelmiä, oikeuslääketiedettä ja lääkehuoltoa.
  3. Käytännön potilastentti
    Potilastentti varmistaa, että lääkärillä on valmiudet potilaan kohtaamiseen ja osaa soveltaa koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja taitoja perusterveydenhuollossa sekä hallitsee yleislääkärin työn keskeiset menetelmät. Lääkärin pitää osata toimia yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja tuntea terveyttä edistävän työn sisältö. Potilastentti järjestetään terveyskeskuksessa.

Rajoitukset kuulusteluihin osallistumisessa

Kliinistä ja hallinnollista kuulustelua voi tenttiä kumpaakin korkeintaan kymmenen kertaa. Kolmen hylätyn suorituksen jälkeen on pidettävä kuulusteluun osallistumisessa vuoden tauko, jonka jälkeen voi taas ilmoittautua kuulusteluun. Jos kliininen tai hallinnollinen kuulustelu on hylätty kymmenen kertaa, ei voi enää osallistua kuulusteluun.

Potilastenttiin voi osallistua yhteensä kolme kertaa. Jos potilastentti hylätään ensimmäisellä yrityskerralla, voi tenttiin osallistua uudelleen aikaisintaan puolen vuoden kuluttua. Jos se hylätään myös toisella yrityskerralla, voi tenttiin osallistua kolmannen kerran vasta vuoden kuluttua toisen tentin hylkäämisestä. Vuoden mittaisen tauon aikana pitää työskennellä kuuden kuukauden ajan julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Työskentelystä pitää toimittaa työnantajan lausunto Valviralle. Jos potilastentti hylätään myös kolmannella yrityskerralla, tenttiin ei voi enää osallistua.

Hakemusmenettely

Ensimmäistä kertaa kliiniseen kuulusteluun ilmoittaudutaan Valviralle. Ilmoittautumiseen voi käyttää ilmoittautumislomaketta (pdf). Osallistumisesta pitää ilmoittaa Valviralle viimeistään viikkoa ennen yliopiston ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallinnolliseen kuulusteluun ilmoittaudutaan suoraan Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan. 

Potilastentin ajankohta sovitaan tiedekunnan kanssa. Tampereen yliopisto vaatii 1.1.2022 alkaen YKI-4 kielitaitotason potilastenttiin osallistuvilta. Lue lisää potilastentin kielitaitovaatimuksista Tampereen yliopiston tiedotteesta. 

Kliininen kuulustelu ja hallinnollinen kuulustelu järjestetään neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Kuulustelupäiviä, kuulustelumaksuja ja muuta kuulustelua koskevaa käytännön informaatiota saa Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta, p. 040 190 9830, [email protected].

Yliopisto antaa todistuksen kuulustelusta, kun kuulustelun kaikki osat on suoritettu. Lue lisää Tampereen yliopiston kuulusteluista yliopiston verkkosivulta.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)