Asumisterveys

Asumisterveydellä tarkoitetaan asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten koulujen, päiväkotien ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden, terveydellisiä olosuhteita. Hyvät sisäolosuhteet tukevat ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. 

Sisäilman laatua voivat heikentää erilaiset tekijät, kuten ilmanvaihdon ongelmat, sisälämpötilat, veto, kosteus- ja mikrobivauriot, radon, mineraalikuidut, tupakansavu, melu, siivottomuus tai haitta- ja tuhoeläimet. Nämä tekijät voivat aiheuttaa erilaisia haittakokemuksia ja joskus myös terveydellistä haittaa.

Jos epäillään sisäolosuhteiden laatua, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä rakennuksen omistajaan tai tätä edustavaan tahoon, joka voi selvittää tilannetta ja korjata epäkohdat. Jos tilanne ei ratkea, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi arvioida, onko tiloissa terveydensuojelulain mukainen terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhde. Kuntien valvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät Yleinen terveydensuojelu -sivultamme.

Jos terveyshaittaa aiheuttava olosuhde todetaan, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa haitasta vastuussa olevan ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
 

Tiedostot

Lainsäädäntö

Katso myös