Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valvonta

Valvira valvoo valtakunnallisesti tiettyjen tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden ainesosia, päästöjä, paloturvallisuutta sekä laatua ja teknisiä ominaisuuksia koskevien säännösten noudattamista.