Asiakastietolain mukaiset hyvinvointisovellukset

Asiakastietolain mukainen hyvinvointisovellus on Kanta-palvelujen Omatietovarantoon liitetty sovellus, jolla voit käsitellä hyvinvointitietojasi. Yksityishenkilö voi saada hyvinvointisovellukseen omat asiakastietonsa Kelan Kanta-palveluiden arkistointipalvelusta, reseptikeskuksesta ja tiedonhallintapalvelusta. Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, olennaiset vaatimukset täyttävistä hyvinvointisovelluksista.

Hyvinvointisovelluksen on täytettävä käyttötarkoituksensa mukaiset olennaiset vaatimukset, joihin kuuluu myös saavutettavuusvaatimukset. Olennaiset vaatimukset jakautuvat yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Hyvinvointisovelluksen valmistaja vastaa sovelluksensa vaatimustenmukaisuudesta sekä sen sertifioinnista ja rekisteröinnistä asiakastietolain mukaiseen rekisteriin.

Hyvinvointisovellus kuuluu aina luokkaan A. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja hyvinvointisovellusten luokittelusta ja sertifioinnista antaman määräyksen mukaan hyvinvointisovelluksen tarkempi luokka voi olla A1 tai A2.

  • A1: Hyvinvointisovellus, joka toimii osana laajempaa kokonaisuutta ja jossa Kanta-yhteys toteutetaan ja yhteistestataan toisen, luokkaan A2 tai A3 kuuluvan tietojärjestelmän tai hyvinvointisovelluksen kautta.
  • A2: Hyvinvointisovellus, joka liittyy suoraa Kanta-palveluihin ja jolla asiakas voi saada käyttöönsä eri palvelunantajien henkilörekisterissä olevia asiakastietoja asiakastietovarannosta, reseptikeskuksesta tai tiedonhallintapalvelusta.

Hyvinvointisovelluksen luokittelusta vastaa sovelluksen valmistaja. Hyvinvointisovelluksen luokka määrää sen, miten järjestelmän olennaiset vaatimukset todennetaan. Tietoa luokan vaikutuksesta sertifiointivaatimuksiin löydät Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu -sivulta.

Hyvinvointisovelluksen rekisteröinti

Hyvinvointisovelluksen valmistajan on rekisteröitävä hyvinvointisovellus asiakastietolain mukaiseen rekisteriin ennen sovelluksen ottamista tuotantokäyttöön.  Asiakastietolain perusteella tehty rekisteröinti on maksullista. Rekisteröinnin hinnat löydät Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteri -sivulta.

Tee rekisteri-ilmoitus Valviran tietojärjestelmärekisteriin