Muistutus tai kantelu varhaiskasvatuksesta

Jos olet tyytymätön varhaiskasvatuspalvelun laatuun tai turvallisuuteen, toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

 1. Käsittele asia varhaiskasvatuspaikassa

  Jos olet tyytymätön varhaiskasvatuspalvelun laatuun tai turvallisuuteen, yritä selvittää asia ensin toimipaikan tai palvelusta järjestämisvastuussa olevan kunnan viranomaisen kanssa. Usein nopein tapa selvittää asia on keskustella varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa tai ottaa yhteyttä toimipaikan vastuuhenkilöön.

 2. Tee kirjallinen muistutus

  Jos keskustelu ei auta, voit tehdä asiasta muistutuksen. Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Voit tehdä muistutuksen vapaamuotoisena kirjeenä. Lähetä muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai kunnan/kuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen pitää vastata kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti 1–4 viikossa. Vastauksesta pitää selvitä, miten muistutus on toimipaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

  Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeuttasi hakea muutosta tai oikeuttasi kannella asiasta valvontaviranomaisille. Hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaava avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä sekä neuvoo varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.

  Jos olet tehnyt muistutuksen, odota vastauksen saapumista ennen kuin ryhdyt mahdollisiin muihin toimenpiteisiin. Joskus asia saattaa ratketa jo vastauksessa.

 3. Tee kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan

  Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun valvontaviranomaiselle (aluehallintovirasto tai Valvira). Jos kanteluasiassa ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää asian käsiteltäväksi muistutuksena kyseiseen toimipaikkaan. Siirtämisestä ilmoitetaan kantelun tekijälle. Kuka tahansa voi kannella viranomaisen lainvastaisesta toiminnasta tai velvollisuuksien laiminlyönnistä. Hallintokantelun voi tehdä myös viranomaisen järjestämisvastuulle kuuluvan tehtävän hoitamisesta, vaikka tehtävää hoitaisi yksityinen palveluntuottaja.

  Kantelu tehdään kirjallisesti. Valvontaviranomaisen suostumuksella kantelun voi poikkeustilanteissa tehdä myös suullisesti. Ohjeet kantelun tekemiseen aluehallintovirastolle löydät aluehallintoviraston sivuilta. Valviralle teet kantelun Valviran sähköisessä asioinnissa. Sähköisen asioinnin käyttö edellyttää kirjautumista, johon voit käyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai Katso-tunnistautumista. Sähköisen kantelun kysymykset ohjaavat sinua täyttämään tiedot, jotka tarvitaan kantelun käsittelyä varten. Voit tehdä kantelun myös  vapaamuotoisesti. Kantelussa sinun pitää esittää käsityksesi tapahtuman ajankohdasta ja siitä, millä perusteella pidät menettelyä virheellisenä. Huomioithan, että yli kaksi vuotta vanhoja asioita ei käsitellä ilman erityistä syytä.

Usein kysyttyä kantelun tekemisestä