Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Työnantajien tulee varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajantasainen ammatinharjoittamisoikeus eli oikeus toimia ammattihenkilön tehtävissä.

Työntekijän ammattioikeuden tarkistaminen

Valvira ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereitä (Suosikki ja Terhikki). Myönnetyt ammattioikeudet rekisteröidään Terhikkiin tai Suosikkiin. Ammattihenkilön ammattioikeutta koskevat tiedot tai henkilötiedot ovat voineet muuttua sen jälkeen, kun ammatinharjoittamisoikeus on myönnetty. Sen vuoksi on tärkeää, että ajantasainen tieto sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyydestä tarkistetaan rekisterien julkisesta tietopalvelusta (JulkiTerhikki tai Julkisuosikki). Julkisen tietopalvelun tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Julkisessa tietopalvelussa ei julkaista päättyneitä ammattioikeustietoja, rekisteriin merkittyjä kirjallisia varoituksia tai huomautustietoja eikä työssäolotietoja.

On tärkeää huomioida, että samannimisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä saattaa olla useampia. Työnantajan tulee varmistua siitä, että kyseessä on oikea henkilö. Epäselvissä tilanteissa asian voi tarkistaa Valviran ammattioikeuksien asiakaspalvelusta (yhteystiedot sivulla alempana). Tarkempia hakuohjeita Julkiterhikistä ja Julkisuosikista hakemiseen löydät täältä. 

Valvira voi myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle:

 1. oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä
 2. oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä
 3. rajoitetun ammatinharjoittamisluvan
 4. opiskelijaoikeuden lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian alan opiskelijoille
 5. määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia kirjallisesti nimetyn, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena  
 6. oikeuden rajattuun lääkkeen määräämiseen 
 7. oikeuden väliaikaiseen ja satunnaiseen palveluiden tarjoamiseen palveluiden tarjoaminen
 8. rekisteröinnin sopeutumisajan suorittajaksi  
 9. ammattipätevyyden tunnustamisen 
 10. eurooppalaisen ammattikortin (sairaanhoitajat, proviisorit ja fysioterapeutit)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin. Laillistettavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain Valviran myöntämän laillistuksen saanut henkilö. Nimikesuojatuissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä voivat toimia muutkin kuin rekisteriin merkityt nimikesuojauksen saaneet henkilöt. Kun työnantaja palkkaa henkilön nimikesuojatun ammattihenkilön tehtäviin, tulee työnantajan varmistua siitä, että valitulla henkilöllä on edellytykset toimia kyseisissä tehtävissä.

Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee heille suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneita, ovat esimerkiksi terveydenhuollossa toimivat lähihoitajat. Heistä kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Työnantaja voi halutessaan edellyttää terveydenhuollon lähihoitajan rekisteröintiä. Sosiaalihuollon nimikesuojattuja ammattinimikkeitä saavat työssä käyttää ainoastaan Valviran rekisteriin merkityt kyseisen nimikesuojauksen saaneet henkilöt.

Työnantajan velvollisuus arvioida ammattihenkilön kielitaito 

Työnantajan velvollisuus on arvioida, että työntekijällä on riittävä kielitaito työtehtäviinsä. 

Joissain tilanteissa Valvira voi pyytää työnantajalta lausunnon ammattihenkilön kielitaidosta. Lausunnossa tulee olla seuraavat tiedot:

 • työpaikka ja työskentelyaika 
 • työtehtävät 
 • arvio suullisen ja kirjallisen kielen taidoista sekä puheen ja tekstin ymmärtämisestä

Lausunnonantajan tulee olla henkilö, joka on voinut arvioida työntekijän kielitaitoa käytännössä. Valvira arvioi selvityksen tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ohjaajana toimiminen

Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet työhön ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Jos palkattavan opiskelijan äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, on työnantajan arvioitava myös hänen kielellinen valmiutensa toimia tehtävässä. Työnantajan on myös määriteltävä etukäteen riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuut, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksytysti. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, toimintayksikön on itse arvioitava edellä mainitut seikat. Lue verkkosivuiltamme lisää siitä, mitä pitää ottaa huomioon opiskelijan palkkaamisessa.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)