Valviran virka- ja työsuhde-ehdot

VES- ja TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Valviran voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen löydät alla olevista pdf-tiedostoista. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Valviran lupaa. 

Yleinen virkaehtosopimus

Valtion virka- ja työehdot 2023–2025 valtioneuvoston verkkosivuilla (pdf)
Voimassaolo: 1.3.2023–28.2.2025

Valviran tarkentavat asiakirjat

Pöytäkirja Valviran JUKO ry:n ja Ammattiliitto Pron neuvottelusta koskien yleiskorotusta 2023 (pdf)
Allekirjoituspäivämäärä: 22.3.2023
Voimassaolo: 1.3.2023–28.2.2024

Valviran palkkausjärjestelmän käsikirja 2021 (pdf)
Sopijaosapuolet: Valvira, Juko ry, Ammattiliitto Pro
Voimassaolo: 16.3.2021–

Tarkentava virkaehtosopimus Valviran palkkausjärjestelmästä (pdf, ei-saavutettava)